WELKOM WELKOM
Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

Mocht u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel graag willen ontvangen dan kunt u daarover mailen naar purmerkerk@hotmail.com met in het onderwerp: aanmelden nieuwsbrief.


Introductie Purmerkerk
Herdenking 4 mei

Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn op 4 mei 2021 bij het leggen van de kransen!Het zal U niet zijn ontgaan, de afgelopen periode is de viering van onze Nationale Herdenkingsplechtigheid, veelvuldig in de media geweest. Dit jaar evenals het afgelopen jaar zal het wederom een sober karakter hebben, waaraan slechts een beperkt aantal mensen zal kunnen deelnemen. Het advies en de richtlijnen vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei zullen ook door ons worden gerespecteerd. Bij ons Purmer monument zullen op gereserveerde tijdstippen verschillende kransleggingen plaatsvinden zonder publiek. Zo zullen er vertegenwoordigers van de drie omringende gemeenten, Edam-Volendam, Waterland en Purmerend aanwezig zijn. Ook zullen er kransen worden gelegd namens de Purmerkerk en Purmer Belang en een krans van de Purmer Jeugd. Normaliter hebben wij voorafgaand aan de kransleggingen een dienst met verschillende sprekers en met muziek. Ons Team heeft geprobeerd dit in de vorm van een digitale herdenking op een respectvolle wijze vorm te geven. Voor de kinderen is er dit jaar een nieuwe kinderwebsite ontwikkeld te vinden op www.DENKBOEK.NL zoek het op en ga samen het gesprek aan, probeer samen in oplossingen te denken hoe we misschien de wereld een beetje beter kunnen maken. Als we leren van het verleden, ziet de toekomst er een stuk zonniger uit.. . . .
Morgen is het Bevrijdingsdag, speciaal daarvoor is een maaltijdsoep gemaakt, zodat U thuis in het gezin, de vrijheid kan proeven en beleven. Geef Vrijheid Door  . . .Namens het Team:
Henri Frölich
Guustha Konijn
Rianne Ras
Sofie Ras
Elisabeth Verburg
Ingrid Straver
Henk Prinsze
Alie Smit

Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Jan de Heer, kerkrentmeester
Maarten Kool, administrerend diaken
Carla van Es, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Barend Swier, ouderling
Naomi Walboom-Pormes, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist en Adri van Moorsel o.a. als penningmeester.

Voor contactinformatie klik hier

Voorganger: ds. Henri Frölich

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft het Purmerkerkblad uit.
Dit blad verschijnt 6 x per jaar en een abonnement kost € 15 per jaar.
Naast gemeentenieuws is er ruimte voor allerlei artikelen en gedichten.

Email: purmerkerk@hotmail.com

Protocol kerkdiensten!
Vriendelijk verzoeken wij u om aan onderstaande regels mee te werken. Voorlopig zingen we nog niet. Bij de ingang van de kerk staan de ouderling en de diaken van dienst om mensen de regels uit te leggen. Hieronder staan de regels waarin wij en u ons moeten houden.

  • Vanaf nu mogen er weer maximaal 30 bezoekers in de kerk aanwezig zijn mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd. 
  • Bezoekers moeten erop gewezen worden dat de handen met vloeibare zeep of gel moeten worden gereinigd. Er staat handgel bij de ingang van de kerk.  
  • Er mogen geen handen worden gegeven. Een knik of lichte buiging is prima.  
  • Er mag niet worden gezongen. Dit geldt voor binnen en buiten. 
  • Bij de ingang van de kerk is een lijst waarop bezoekers aan de kerkdienst worden bijgehouden (naam en adres). Deze lijst moet ongeveer 3 weken bewaard blijven en wordt daarna vernietigd. dit i.v.m. een eventuele uitbraak van het virus.  
  • Kerkgangers worden verzocht plaats te nemen op de gereedstaande stoelen en banken met de beoogde afstand van 1,5 meter. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  
  • Er mag niet gecollecteerd worden met zakken of lange stokken. Bij de uitgang staan schalen.  

 

terug