Privacy Privacy
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Gelden deze regels ook voor kerken?
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om het handelen van de kerkenraadsleden en de vrijwilligers.
Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving?

Stap 1: maak beleid en spreek erover
Een goed privacy beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is.

Stap 2: het informeren van mensen en het privacystatement
Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Men moet geïnformeerd worden over hoe er met hun privacy om wordt gegaan.

KLIK HIER VOOR DE PRIVACY VERKLARING VAN DE PURMERKERK


Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging standaard en weet wat er gebeurt
Beveiliging moet standaard zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat de informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. Dus moeten wij er voor zorgen dat de gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.

Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is
De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. Als u de gegevens ergens anders voor wilt gebruiken dan binnen de taak van de kerk valt en in uw privacystatement is te lezen, dan moet u expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens u wilt gebruiken.
 
terug